Det er kommet nye råd fra regjeringen og folkehelsemyndigheter. Et av disse rådene omfatter treninssentrene:

  • Organiserte aktiviteter kan gjennomføres som vanlig med unntak av kor og høyintensiv fysisk aktivitet i gruppe (aerobic o.l.)
Det betyr at vi må tilpasse vår timeplan. Dere vil finne oppdatert timeplan på nettsiden. Følg oss gjerne på facebook for å få aktuelle nyheter.
For å forebygge spredning av Covid-19 har vi følgende regler på treningssenteret:
• Syke personer og personer med symptomer holder seg hjemme
• Hostehygiene og avstand er avgjørende
•God håndhygiene, både ved å vaske hendene ved ankomst og ofte underveis ­ og spesielt å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender
•Økt fysisk avstand 1 meter ved styrke, 2 meter ved kondisjon
•Alt utstyr må vaskes av etter bruk.
•ALLE må medbringe eget håndklede til bruk på apparater/matter
Takk for at dere bidrar,slik at vi kan fortsette å ha trygg trening!